pijl

Broedseizoen

Broedseizoen en verstoring

In Nederland bepaalt de Flora- en faunawet dat beschermde inheemse vogels tijdens het broedseizoen niet mogen worden gestoord; het rapen van eieren, de kap van bomen in die periode en het vernielen van het nest behoren tot de verboden activiteiten. Het broedseizoen is echter geen vastgelegde periode; het verschilt per vogelsoort, en verstoring tijdens het broeden is dan ook het hele jaar illegaal.

Er zijn wel vuistregels. Traditioneel wordt de maand mei als de broedmaand gezien; in de praktijk ligt de periode voor een variëteit van vogels echter tussen half maart en half juli, en ruimer genomen tussen half februari en half augustus. Bij ingrepen als bomenkap moet echter met de werkelijke, precieze situatie rekening worden gehouden. Veelal is een vergunning van de gemeente nodig.

Wanneer en hoe lang broeden vogels?

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de broedgegevens van vogels. Het gaat hier om gemiddelden. Zo kan het dus voorkomen dat een vogel meer of minder eiegen legt dan hieronder is aangegeven.

 

Vogelsoortbroedperiode aantal legsels  aantal eieren  uitbroeden in dagen  uitvliegen in dagen
Blauwe reigermaart-juni1 (2)3-523-2742-44
Boerenzwaluwmei-juli24-614-1620-21
Bonte vliegenvangerhalf mei-juni15-712-1314-15
Boomklevereind april-juli1 (2)6-913-1424-26
Boomkruiperapril-juli26-814-1617-19
Bosuilmaart-juni13-426-2928
Buizerdeind maart-juni12-428-3141-42
Fuutmaart-juni1 (2)3-423-25-
Gaaihalf april-mei15-717-1821
Grauwe ganseind maart-juni15-728-30-
Gierzwaluwhalf mei-juni12-316-1738-40
Groenlingapril-juli24-613-1413-14
Grote bonte spechtapril-juni15-614-1620-22
Gruttohalf april-juni13-515-16-
Heggenmuseind april-aug24-512-1514-15
Houtduifmaart-sep3 (4)215-1727-29
Huismuseind maart-aug2 (3)4-613-1416-18
Huiszwaluwhalf mei-aug2 (3)4-513-1518-21
Kauwapril-juni14-618-1928-32
Kerkuilapril-aug22-428-2928-29
Kievithalf maart-juni1 (2)4-521-26-
Knobbelzwaanmaart-mei15-736-371-2
Koolmeeseind maart-juli28-1213-1417-18
Meerkoeteind maart-juli2 (3)7-1021-24-
Mereleind maart-juli2 (3)4-513-1514-15
Ooievaareind maart-juli14-533-3434-36
Pimpelmeeseind maart-juli27-1213-1416-17
Ransuilhalf maart-juli1 (2)4-626-2924-25
Roekmaart-mei13-517-1829-30
Roodborstapril-juli 5-7 13-14 8-10 
Scholeksterapril-juli13-427-29-
Spreeuwhalf april-juni25-812-1321-22
Steenuilapril-juni14-725-2824-25
Torenvalkeind april-juni14-727-3028-30
Tureluurapril-juni1423-25-
Turkse tortelhalf feb-sep2 (3)2-315-1716-19
Vinkapril-juli24-611-1414-15
Waterhoenapril-aug26-1021-22-
Wilde eendmaart-aug1 (2)8-1523-24-
Winterkoninghalf april-juli25-715-1613-14
Zanglijsterapril-juli1 (2)4-513-1412-16
Zwarte kraaimaart-juni13-518-1935-36
Zwarte roodstaarthalf april-juli25-713-1413-14
Zwartkophalf april-juli24-61212