pijl

Mariëndal

Werkzaamheden Mariëndal

 

Wat doet WVL in Mariëndal:

Puin en afval verwijderen bloemweides

Slepenbloemweides

Bloemweides maaien en afvoeren (2 x per jaar)

Ruw gras maaien (speelweides) 7 x per jaaR0

Randen maaien

Bijmaaien van obstakels (2x per jaar)

Rietmaaien poelen en afvoeren (Duinrel Doggersvaart/Wieringerlandschap

Naar behoefte:

Dunnen bospantsoen/rillen

Houtrillen nalopen

Vormsnoei paden

Bloemrijke struinnatuur

Eind 2005 is de Helderse natuur uitgebreid met ruim 50 hectare struinnatuur. Bollengrond is hier omgezet in lage duintjes, duingraslanden en waterpartijen. Door de afmetingen van het gebied was het één van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Kom eens op bezoek en verbaas je over de rijkdom aan bloemen, vlinders en vogels. Vergeet je laarzen niet!

Zo zag de Polder Koegras er vroeger uit

Opvallend onderdeel van het natte gebied is de haye, een sloot waaruit vroeger zand is gewonnen voor het opwerpen van de zanddijk. Ook bijzonder is een duinrel, als het niet al te droog is stroomt hier kwelwater uit de hoger gelegen duinen. Aan de oostkant, langs de fietsroute, staat een kijkscherm vanwaar je een prachtig uitzicht hebt. Het terrein is in de winterperiode heel nat door de regenval en kwel uit de naastgelegen duinen. In de loop van de zomer daalt het waterpeil.

De natuur is hier geëxplodeerd

Wat meteen opvalt zijn de eerste dieren die het terrein meteen zijn gaan verkennen en waarvan de sporen te vinden zijn in het terrein, door keutels en prenten. Zo zijn de vos, konijn en haas op die manier terug te vinden. Mariëndal trekt als een magneet vogels aan. Grauwe ganzen, watersnippen en scholeksters worden dagelijks gezien en natuurlijk vinden ook meeuwen hier hun rust. Indrukwekkend is de bloemenpracht, vooral in het voorhaar en de zomer. Soorten als rietorchis, moeraskartelblad, ratelaar en echte koekoeksbloem kleuren het gebied.

 

Wandeling Mariëndal

Wandeling in Marëndal

 

Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder

Kijkscherm