pijl

Bloemenweides

De bloenweides (div lokaties zie onder) worden 2x per jaar gemaaid. Eerste keer half juni, de tweede keer eind augustus, begin september. Het maaisel wordt afgevoerd.