pijl

Timorpark

Werkzaamheden: Snoeien - maaien buitenkant Liniezijde, gaten onder banken herstellen. Overkokende beplanting snoeien, uitmaaien diversen. Asfalltpad schoonvegen, grooe hoefblad bij bruggen, over vegetatie cyclisch maaien en afvoeren.Bij muziektent bestrating vrijhouden vanonkruid en zwerfvuil