pijl

Zoete Brederode (geplant voorjaar 2008)

Synoniemen:
 • Valse Brederode.
 • Rode Brederode.
Herkomst:
Brederode is een zeer bekende oude stoofpeer. Soorten van de Brederode: Echte Brederode, Zure Brederode, Groene Brederode en Dikkop. Van dit ras is een mutant gevonden: Zoete Brederode, ook wel Valse Brederode of Rode Brederode genoemd. Waarschijnlijk een uit 1800 stammende Nederlandse peer welke vermoedelijk uit de veel voorkomende Brederode is ontstaan. (Vruchtboomvariëteiten in Gelderland, Utrecht en Overijssel van 1938).
Vrucht:

Zoete Brederode vrucht

 

plukrijp:oktober.
consumptierijp:december – maart.
afmetingen:middengroot en regelmatig, meer breed dan hoog, bijna appelvormig. De vorm van Zure Brederode benadert de bergamottenvorm (= kort, buikig, naar de steel iets afgeplat, doet aan een appel denken, meestal een vleesheuveltje bij de steel).
kelkholte: 
kelk: 
steelholte:met vlees heuveltjes.
steel:vaak een vleesheuveltje aanwezig. (Zure Brederode)
schil: 
grondkleur:zure Brederode is dofgroen met wat roest. Kleurt pas na lange bewaring mooi geel. Zure Brederode lijkt wat uiterlijk betreft zeer sterk op de stoofpeer Saint Rémy. Zoete Brederode is wat langwerpiger dan Zure Brederode en is groen met een bruinrode blos.
dekkleur: 
vruchtvlees:wit, Korrelig vruchtvlees dat na het stoven mooi donkerrood kleurt. De smaak van de Zure Brederode is iets te rins en vraagt veel suiker. Zoete Brederode smaakt van zichzelf beter maar de smaak kan in sommige jaren, vooral na een slechte zomer, tegenvallen. vrij goed smakende stoofpeer tot april.
klokhuis: 
Gevoelig voor:
Vatbaarheid voor schurft is gering.
Bij Zoete Brederode kan knopsterfte voorkomen.
Oogst:
Laat, daarna regelmatig maar matig vruchtbaar. De vruchtbaarheid van de Zoete Brederode is regelmatiger en treedt eerder in dan van de Zure Brederode. In de provincie Groningen hebben noch Zure noch Zoete Brederode ooit goed gedragen.
Bewaren:
Brederode is goed houdbaar. Zoete Brederode is minder bewaarbaar dan Zure Brederode. Tot april, zeer geschikt voor fruit bewaarplaatsen. Zure Brederode kleurt na de lange bewaring mooi geel maar krijgt dan een tere schil die gemakkelijk zwarte plekken vertoont na te ruwe behandeling.
Gebruik:
Stoofpeer, in de kook blijft de peer fraai rood. Bij het stoven van de Zoete Brederode is minder suiker nodig dan bij de Zure Brederode. Ongeschikt voor consumptie als handpeer.

Boom:
Groeit middelmatig sterk en vormt een grote boom met veel neerhangende slappe takken. Blad is groot, vlak zonder gegolfde randen. Zoete Brederode groeit iets minder sterk dan de Zure Brederode.

 

Zoete Brederode boom

 

Bloei:
Bloeit vroeg. Zoete Brederode bloeit iets later dan Zure Brederode. Stuifmeel goed, kan bestoven wor­den door Brederode. De knoppen van de paarsbruine twijgen zijn min of meer aanliggend. Brederode is vermoedelijk een goede bestuiver voor Saint Rémy en Bonne Louise d`Avranches (gelijktijdige bloeier). Door de vroege bloeitijd is er kans op een geringe vruchtzetting door de minder goede weersomstandigheden.
Opbrengst:
Gelijke bloeiers:
Bevruchters:
 • Köning Karl von Württemberg.
 • Beurré Hardy.
 • Kleipeer.
 • Précoce de Trévoux.
Boomvorm:
Vormt een grote boom met neerhangende takken met groot blad. Zure en Zoete Brederode zijn te onderscheiden op de volgende eigenschappen: Zure Brederode heeft gegolfde bladranden, afstaande spitse knoppen op bruine twijgen. Zoete Brederode heeft gladde bladranden en aanliggende, ronde knoppen op paarsbruine twijgen.
Groei: 
Zoete Brederode groei
N.B. de geplaatste grafiek heeft betrekking op Bongerd Groote Veen, 
groei van bomen is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden!
Onderstam:
Geschikt voor hoogstam op zaailing, halfstam, struik. Brederode groeit op Kwee MA tamelijk zwak maar geeft dan wel grotere vruchten met een betere smaak en is eerder vruchtbaar dan de meer gangbare hoogstammen op zaailing. Brederode op Kwee MC is nooit serieus uitgeprobeerd.
Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder
Weerstandsvermogen:
Brederode is over het algemeen een gezond ras dat weinig vatbaar is voor schurft. Bij de Zoete Brederode kan knopsterfte voorkomen, dat veroorzaakt wordt door het weer of schimmels. Het kan soms voorkomen dat 90% van de knoppen zijn aangetast.
Standplaats:
Zure Brederode stond veel in het land van Maas en Waal en in Brabant, maar kwam in Limburg maar nauwelijks voor. De Zoete Brederode kwam uitsluitend in de Betuwe voor. Brederode voldoet goed op alle grondsoorten zelfs op natte, zware klei.
Teeltwaarde:
Goede houdbaarheid, hoog percentage 1e soort, hoge handelswaarde. Men geeft over het algemeen voorkeur aan de Zoete Brederode boven de Brederode vanwege zijn grotere vruchtbaarheid en groei.
Gelijkende vruchten:
 • Saint Rémy.
Snoeien:
Zoete Brederode perenboom
Oorzaak van verdwijnen:
Met het inkrimpen van het sortiment stoofperen is Brederode waarschijnlijk door Saint Rémy verdrongen; vooral de Zure Brederode lijkt sterk op de Saint Rémy. Het is eigenlijk slecht verklaarbaar waarom een goed bewaarbare stoofpeer die weinig verzorging vraagt, nooit op Kwee MC getest is en zelfs geheel verdwenen is. De matige vruchtbaarheid is de meest aannemelijke reden hiervoor. Brederode is zeer geschikt om te telen op kleine schaal in particuliere tuinen.
Plantadvies:
In het algemeen aan te raden, mits er rekening wordt gehouden met de grondsoort, standplaats en verzorging vande boom.
Diversen:
Windvaste appelvormige stoofpeer; zeer duurzaam; mooi donkerrood kokend, iets rins van smaak. Komt voor op de rassenlijst voor peren in Drenthe.
Brongegevens:
 • 6e rassenlijst 1948, blz. 56/57.
 • Hoogstamvruchtbomen.
 • Verdwenen appel- en perenrassen, blz.:65.
 • Oude Fruitrassen in Noord-Nederland. J. Veel & J. Woltema.
 • Aanvullende info Bongerd Groote Veen.
Zoete Brederode bloei
Zoete Brederode blad